ID karte su veoma važne za networking, zato nemojte biti lenji i popunite deo registracije koji se odnosi na dve linije teksta koje ćemo odštampati ispod vašeg imena.

*مطلوب
  هذا السؤال إلزامي
  هذا السؤال إلزامي
  هذا السؤال إلزامي
  هذا السؤال إلزامي
  هذا السؤال إلزامي

  Ostali elementi su opcioni
  هذا السؤال إلزامي
  هذا السؤال إلزامي
  هذا السؤال إلزامي
  هذا السؤال إلزامي
  هذا السؤال إلزامي
  هذا السؤال إلزامي
  هذا السؤال إلزامي
  هذا السؤال إلزامي

  Organizatori konferencije wwvrsac se obavezuju da vaše podatke neće nikada deliti sa trećim licima
  عدم إرسال كلمات المرور عبر نماذج Google مطلقًا.